Zoek- & Aankoopbegeleiding

De keuze voor een zeiljacht is meestal het gevolg van liefde op het eerste gezicht. De verkeerde keuze kan echter ook zorgen voor vele slapeloze nachten. Om die situatie te voorkomen kunt u beter een second opinion vragen. Als zeer ervaren en gecertificeerde EMCI Jachtmakelaar & Taxateur, zeezeiler en jachteigenaar kunnen wij kopers waardevolle adviezen geven over welk schip voor hun vaarplannen en bemanning het meest geschikt is en welk type schip het beste bij hun budget past, ook qua lopende kosten en onderhoud. Het kan hierbij gaan om gebruikte jachten of nieuwbouwbegeleiding.

Veel mensen beseffen niet dat een jachtwerf of makelaar in eerste instantie de belangen dienen van de verkoper en zijn daardoor nooit helemaal onafhankelijk. Een aankoopmakelaar dient in eerste instantie uw belangen. Een aankoop-jachtmakelaar kijkt naar het schip, het verkoopcontract en of de scheepsdocumenten in orde zijn rekening houdend met uw belangen.

Marktscan en voorinspecties

Graag maken wij een marktscan waarin we een vergelijkbare jachten met elkaar vergelijken op de belangrijkste beslissingsfactoren. Ook doen we voor-inspecties op jachten die op moeilijk bereikbare locaties liggen en laten u met een video-call aan boord meekijken. Zo kunnen we samen letterlijk onder de vloerdelen en in de bilge kijken om de werkelijke staat van onderhoud te zien. U kunt op deze manier voorkomen dat u uw tijd verkwist aan het bezichtigen van schepen die in veel slechtere staat verkeren dan de foto's doen vermoeden.

Proefvaart en keuring

Graag assisteren wij kopers bij de proefvaart en technische inspectie van uw zeiljacht. We kijken kritisch naar het technische rapport en adviseren u hoe te handelen als er gebreken naar voren komen.

Scheepsdocumenten

Als EMCI Jachtmakelaar & Taxateur met jarenlange ervaring in internationale jachtmakelaardij zijn wij extra alert op eigendomsbewijzen, BTW verklaringen en scheepshypotheken. We kijken wat dit betreft kritisch naar alle scheepsdocumenten om later geen "lijken in de kast" te vinden.

Kosten?

U kunt ons de aankoopopdracht geven op basis van ons uurtarief of een "no cure no pay" aankoopopdracht. In het laatste geval delen wij de commissie met de verkoopmakelaar als die is aangesteld of anders hanteren wij een scherpe courtage structuur die ons stimuleert om de laagste prijs voor u te bedingen (in tegenstelling tot het standaard vaste percentage dat juist een hogere beloning geeft bij een hogere prijs.)

Uw jachtmakelaar

Elmar Teeuwen is een EMCI gecertificeerde Jachtmakelaar & Taxateur en heeft jaren ervaring met de verkoop van Nederlands gebouwde en ontworpen zeiljachten vanaf 20 meter.

Hij is tevens een CWO erkende zeezeilinstructeur en RYA Yachtmaster® Offshore, Commercial Endorsement met STCW95 en een door het Watersportverbond erkende docent Theoretische Kustnavigatie.

Hij heeft met eigen handen een stalen zeiljacht uit 1974 volledig ge-refit en is er vervolgens mee naar Bretagne gevaren.

Elmar spreekt naast vloeiend Nederlands, Engels, Duits ook redelijk Frans en Italiaans.

EMCI Jachtmakelaar

Gecertificeerde EMCI Jachtmakelaar & Taxateur

CWO erkende zeezeilschool

CWO Opleider Zeezeilen

RYA Yachtmaster® Offshore, Commercial Endorsement met STCW95

RYA Yachtmaster® Offshore, Commercial Endorsement met STCW95 

watersportverbond erkende docent tkn

Watersportverbond erkende docent Theoretische Kustnavigatie

CV op Linkedin

Inbegrepen

De 10 Uren kunnen gebruikt worden voor onder andere de volgende werkzaamheden t.b.v. aankoopbegeleiding van een schip:
 • Waardebepaling
 • (Voor-) inspecties van schepen
 • Begeleiding bij bezichtigingen
 • Begeleiding bij proefvaart
 • Begeleiding bij technische inspectie
 • Controle scheepsdocumenten
 • Controle BTW status
 • Controle Scheepvaartcertificaten
 • Onderzoek naar eventuele beslagen en scheepshypotheken
 • Onderhandelingen over prijs en voorwaarden
 • Aan- & verkoopcontract opstellen of controleren
 • Afwikkelen van de transactie en levering & acceptatie

Planning

 • Als u voor het eerst besteld dan ontvangt u binnen 24 uur toegang tot uw eigen account waar u uw factuur kunt vinden en ook de planning en urenverantwoording.
 • We sturen graag vooraf een gespecificeerde tijdsindicatie en spreken graag een budget met u af. We blijven altijd binnen uw budget en als het minder tijd kost dan vooraf ingeschat, dan houdt u zelfs uren over.
 • Werkzaamheden worden zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen een week gestart, ook al doen we ons best om uw wensen direct op te pakken. Uitzondering is perioden van geplande beperkte beschikbaarheid, zoals vakanties.
 • Spoedklussen zijn werkzaamheden waarvan de opdrachtgever wil dat ze direct worden opgepakt. Als er tijd voor is wordt de spoedklus aangenomen en afgewikkeld, ook ´s avonds of in het weekend. U dient duidelijk aan te geven of iets een spoedklus is, want bij spoedklussen is er een toeslag van toepassing. Het tarief voor spoedklussen bedraagt €75 per uur ex. BTW. Spoedklussen worden berekend door de tijd op de urenverantwoording te vermenigvuldigen met een factor.
 • Als meer dan de helft van de 10 Urenkaart op is, sturen wij u een e-mailtje zodat u tijdig een nieuwe 10 Urenkaart kunt aanschaffen om onderbreking / opschorting van onze werkzaamheden te voorkomen.

Spelregels

 • Als u in later stadium besluit om ons een exclusieve aankoopopdracht te geven die resulteert in de aankoop, dan worden de berekende uren van de commissie afgetrokken.
 • Neemt u voordat u opdracht geeft, onze spelregels goed door en laat het ons weten als u vragen heeft.
 • Een “Urenkaart” heeft een looptijd van maximaal 1 jaar en is daarna niet meer geldig.
 • Een betaalde "Urenkaart" kan niet worden geannuleerd of gecrediteerd en er zal ook geen restitutie plaatsvinden.
 • De opdrachtgever dient er altijd vanuit te gaan dan alleen die werkzaamheden plaatsvinden waarvoor hij per e-mail opdracht geeft en waarvan hij ook per e-mail op de hoogte wordt gehouden.
 • Het starttarief van werkzaamheden is 10 minuten, voor het schakelen tussen projecten (inloggen e.d.) en onze tijd moeten administreren.
 • Reistijd vanaf Zeist of Milaan wordt in rekening gebracht mocht het nodig zijn dat wij naar uw locatie komen of naar de locatie van het schip.
 • Alle bijkomende kosten zoals reiskostenvergoeding a € 0,19 per kilometer zijn niet inbegrepen en worden apart gefactureerd of verrekend of op de urenkaart als tijd in rekening gebracht.
 • Als u een nieuwe 10 Urenkaart aanschaft geeft u aan akkoord te zijn met de voorgaande geleverde uren en ook dat u de Urenverantwoording heeft gedownload en opgeslagen. Deze worden niet eindeloos bewaard.

Prijs

€ 600,- ex. BTW bij online betaling
Duur: 1 jaar
Prijs: €726,00

Inbegrepen

In deze opdracht zijn de volgende werkzaamheden inbegrepen:
 • Waardebepaling
 • (Voor-) inspecties van schepen
 • Begeleiding bij bezichtigingen
 • Begeleiding bij proefvaart
 • Begeleiding bij technische inspectie
 • Controle scheepsdocumenten
 • Controle BTW status
 • Controle Scheepvaartcertificaten
 • Onderzoek naar eventuele beslagen en scheepshypotheken
 • Onderhandelingen over prijs en voorwaarden
 • Aan- & verkoopcontract opstellen of controleren
 • Afwikkelen van de transactie en levering & acceptatie

Planning

 • Na het ontvangen van de opdracht gaan wij in overleg met u direct aan de slag.
 • De looptijd van deze opdracht bedraagt 1 jaar.

Spelregels

 • Neemt u voordat u opdracht geeft, onze spelregels goed door en laat het ons weten als u vragen heeft.
 • Wat deze aankoopopdracht betreft behoudt Cum Laude Sailing zich het recht voor om de opdracht eenzijdig te verbreken, zelfs tijdens de looptijd van de opdracht.
 • Elke koper wordt geadviseerd om voor eigen rekening een onafhankelijke gecertificeerde scheepsexpert in te huren om een technische inspectie van het schip uit te laten voeren, voor wat betreft de romp, constructie, uitrusting en motor.
 • De volledige commissie is verschuldigd aan Cum Laude Sailing op het moment dat de koop- verkoopovereenkomst is ondertekend door de koper en de verkoper, dus ook als de koper na ondertekening afziet van de koop. Indien de verkoper na ondertekening van de koop- verkoopovereenkomst afziet van de verkoop blijft 50% van de commissie verschuldigd.
 • De looptijd van deze opdracht bedraagt 1 jaar.
 • Indien de opdrachtgever binnen de looptijd van deze opdracht een schip koopt, met of zonder gebruik te maken van bemiddeling door Cum Laude Sailing, dan blijft de opdrachtgever de volledige commissie verschuldigd aan Cum Laude Sailing.

Prijs

 • De betaling van 1 Euro is noodzakelijk voor verificatie doeleinden. Deze Euro wordt teruggestort op uw rekening. U dient deze Euro te betalen vanaf een bankrekening die op uw persoonlijke naam staat en u mag dus geen zakelijke rekening gebruiken.
 • Bij aankoop zal de courtage worden gedeeld volgens de in de jachtmakelaardij geldende standaard met de "Central Agent" indien die is aangewezen door de verkoper.
 • Indien er geen "Central Agent" is aangewezen door de verkoper of als de verkopende makelaar zijn commissie niet wil delen (bijvoorbeeld omdat hij een hele lage verkoopcourtage heeft afgesproken), dan zal als courtage 20% van het verschil tussen de vraagprijs en de koopsom worden berekend. Dit is een extra stimulans voor ons als makelaar om voor u de laagste prijs uit te onderhandelen.
 • De totale commissie is begrenst met een maximum van 6% over de koopsom en een minimum van Euro 2.500.
 • Bedragen zijn exclusief BTW.
 • Dit aanbod is alleen geldig onder voorbehoud van een ondertekende bemiddelingsopdracht.
 • De courtage wordt van de derdengeldrekening overgemaakt aan Cum Laude Sailing, indien mogelijk.
 • Indien van toepassing dient de opdrachtgever een voorschot te voldoen voor reis- & verblijfskosten die gemaakt moeten worden voor het bezoeken van schepen t.b.v. de opdrachtgever. Dit voorschot zal worden terugbetaald op het moment dat de courtage is voldaan aan Cum Laude Sailing.
Duur: 1 jaar
Prijs: €1,00
Om uw bezoek aan onze website nóg makkelijk en persoonlijker te maken zetten we cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) in.
Meer informatie Ok